قرص رد جنسینگ ویتامین هوس 

حاوی مولتی ویتامین – مینرال و عصاره پاناکس جنسینگ

بهبود عملکرد جنسی

افزایش توان فیزیکی

رفع خستگی

تامین ویتامین های مورد نیاز روزانه