هر قرص معادل 600 میکرو گرم فولات فعال می باشد

حاوی نسل چهارم فولات