کپسول یوموگی آردی فارم:

 نام ژنریک:Sacharomyces boulardii
شرکت سازنده:Ardeypharm
دسته دارویی:پروبیوتیک 
شکل دارویی :کپسول 250 میلی گرمی

پیشگیری و درمان اسهال مسافرتی