قطره کلوی کیدز BSK:

تامین نیاز روزانه ویتامین های A   – D – E , و اسید چرب DHA  در کودکان 1 تا 3 سال

شرکت سازنده: شرکت بنیان سلامت کسری BSK