فرآورده طبیعی حاوی عصاره کامل قارچ شیتاکه -پروتئین- بتاگلوکان – ویتامین – املاح و AHCC

-تقویت سیستم ایمنی

-تقویت قوای جسمی و  جنسی

-مکمل کمک در مانی زگیل تناسلی