قرص یونی زیک 

کمک به جبران کمبود زینک 

حفظ سلامت پوست و مو و ناخن

تقریت سیستم ایمنی بدن 

افزایش سطح انرژی بدن

 بهبود حافظه