بهبود علائم آلرژی
کاهش واکنشهای حساسیتی و التهابات
مهار آزادسازی هیستامین و سایر واسطه های آلرژیک