کپسول اسلیم مکس قائم دارو

جلوگیری از افزایش وزن و دفع چربی های زائد بدن

کاهش توده چربی بدن

کاهش دهنده اشتها

لاغر کننده