کپسول الیگوپین 

حاوی عصاره پوست درخت کاج دریایی فرانسوی

آنتی اکسیدان قوی

ساخت فرانسه