کاندوم فضایی ایکس دریم 

چرب و شفاف

دارای مخزن ذخیره 

دارای حداکثر خارهای برجسته ی نرم از جنس  نانو لاتکس در نوک و بدنه