مرطوب کننده طبیعی واژن

 برطرف کننده خشکی، سوزش، خارش و مقاربت دردناک ناشی از آتروفی واژن