قرص پومئول کاپیلاری کلماساینس

دارای فرمول اختصاصی 4 در 1 برای مو و ناخن

بهبود رشد مو ها

تقویت و استحکام  و درخشندگی مو