قرص پومئول درینر 

آنتی سلولیت

سفت کردن پوست

کاهش وزن

رفع مشکل پوست پرتقالی شدن پوست

نتیجه دادن بعد از مصرف 30 روز