پروتئین کنسانتره آب پنیر

با طعم شکلات

افزایش دهنده حجــم  عضلانـــــــی