شامپو پلک و مژه  آرگوسول 

 پاک کننده پلک و مژه

کمک به بهداشت روزانه پلک و مژه

فاقد پارابن و  سولفات 

فاقد اسانس و رنگ