حاوی مواد مغذی جهت حفظ شرایط ایده آل ناخن ها

محکم تر، سخت تر و بلندتر شدن ناخن ها

حاوی بیوتین  – زینک و ال سیستئین