قرص باز شونده در دهان ویتامین ب12 (سیانوکوبالامین)

بهبود عملکرد قلب و عروق

بهبود عملکرد مغر و اعصاب

افزایش انرژی

با طعم آلبالو