قرص زینک شرکت دینه

مزایا:

_ افراد مسن جهت جلو گیری از دژنراسیون وابسته به سن ماکولا
– افراد مبتلا به اسهال های مزمن جهت بهبود شدت و مدت اسهال
– خانم های باردار جهت رشد بهینه جنین
– افراد مبتلا به سرماخوردگی های فصلی جهت افزایش مقاومت طبیعی بدن
– افراد مبتـلا به بیمـاری های ریوی مانند پنومـونی به همـراه آنتـی بیوتیک مناسب جهت تسهیل در درمان بیماری
– افرادی که مبتلا به کمبود ویتامین A هستند
– افرادی که مبتلا به اختلال حس چشایی هستند