قرص اسپیرولینا حاوی جلبک اسپیرولینا

آنتی اکسیدان طبیعی

فاقد مواد نگهدارنده

کمک به کنترل وزن

محافظت کبد