ژل موضعی فلبرا 

حاوی هپارین

کمک به درمان واریس – تورم رگ های سطحی و رفع کبودی