ساشه فرتی بیوتیک فرتی فارما

  • بهبود کیفیت تخمک
  • بهبود عملکرد تخمدانها
  • پیشگیری از پیشرفت بیماری های عفونی در سیستم های ادراری تناسلی و کاهش احتمال بروز عوارض بارداری
  • اولین  مکمل غذایی پروبیوتیک باروری
  • شامل آنتی اکسیدان ها و پروبیوتیک های موثر بر عملکرد سیستم  ادراری  و تناسلی  زنان
  • مناسب برای افراد تحت درمان IVF جهت افزایش شانس موفقیت
  • مناسب برای زنان و دختران دچار PCO
  • کاملا طبیعی و بدون هیچگونه عوارض جانبی