شربت سینوپرت باینوریکا

کاملا گیاهی

برطرف کننده التهابات سینوس های پارانازال

رفع علائم سینوزیت

رفع گرفتگی بینی 

نرم کننده ترشحات بینی

ساخت آلمان