شامپو هیدروکافئین 

ضد ریزش و آبرسان 

مناسب مو های خشک و شکننده