باشتک طبی آترین مدل گردنی

متشکل از دانه های گیلاس

ترموتراپی  بصورت گرم یا سرد

کاملا طبیعی