قرص آی پی 6 حاوی 600 میلیگرم اینوسیتول هگزافسفات

کمک به درمان کیست تخمدان 

آنتی اکسیدان

تقویت سیستم ایمنی