آدامس ترک سیگار نیکلایف بسته 30 عددی

حاوی 2 میلی گرم نیکوتین