حاوی عصاره شیرین بیان 

دارای خواص ضد میکروبی

اثر ضد التهابی 

بهبود سرفه  و برونشیت

بهبود زخم گوارشی